Misiunea noastră

Asociaţia Amazing Media este o persoană de drept privat şi are un caracter independent, nonguvernamental, nonprofit şi apolitic, scopul primordial al înfiinţării asociaţiei Amazing Media fiind de a promova la nivel naţional cât şi internaţional o muzică de calitate, atât vocală, cât şi instrumentală, prin evenimentele, proiectele la care participă şi prin videoclipuri muzicale. De asemenea, ne dorim să ajutăm, prin programele noastre, la dezvoltarea culturală muzicală şi spirituală a publicului.